21. februara u Domu kulture Vukovo održana je redovna izvještajna skupština Udruženja antifašista “Josip Broz Tito” Tešanj. Na skupštini je usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za tekuću godinu, Plan rada za 2021. godinu, te Deklaracija kojom članovi udruženja oštro osuđuju sve pojavne oblike fašizma u bh. društvu.