Samo četiri općine iz BiH dale su podatke o poslovanju u 2020. godini, a među njima je i Općina Zavidovići koja je, prema rezultatima zauzela prvo mjesto. Nadgledanje podataka, te rangiranje općina vrši stručni tim Centra za javne politike i ekonomske analize sa zadatkom da se na objektivan način građanima prezentuju podaci o pružanju usluga općinskih službi.