U prostorijama Vatrogasnog doma u Jelahu održana je godišnja redovna izvještajna skupština Fudbalskog kluba “Borac”. Na skupštini je razmatrano šest tačaka dnevnog reda među kojima je i Izvještaj o radu, kao i Finansijski izvještaj za prošlu, te Plan rada za 2021. godinu.