Na prostoru općine Tešanj već tradicionalno se, u povodu Svjetskog dana voda i Svjetskog dana šuma, organizuju velike proljetne akcije čišćenja javnih površina pod nazivom “U susret proljeću”. I ove, kao i prethodnih godine, akcije uklanjanja divljih deponija i čišćenja otpada organizovane su na više lokacija, a svoj doprinos besplatnim odvozom prikupljenog otpada dalo je i Komunalno preduzeće Rad.