Načelnici općina Žepče, Zavidovići i Banovići, te predstavnik Grada Živinice pokrenuli su inicijativu za prekategorizaciju regionalne cesta R465 u magistralnu cestu. Usvajanjem ove inicijative sve bi navedene općine imale velike benefite, a naročito općina Zavidovići.