Ambasada lokalne demokratije Zavidovići provela je istraživanje o stepenu provođenja Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018-2023. i potrebama mladih osoba na području općine Zavidovići. Istraživanje je pokazalo iznenađujuće rezultate koji bi trebali da podstaknu sve učesnike Strategije na njenu intenzivniju realizaciju.