Javna ustanova Centar za kulturu Zavidovići nastavila je sa realizacijom projekta „Škola glume“ za djecu i mlade uzrasta od 7 do 18 godina. Nastavak projekta uslijedio je prvenstveno zbog velike zainteresovanosti djece, ali i zbog sjajnih rezultata koji su postignuti kroz dosadašnji rad.