NHU Oslonac već punih 14 godina pomaže porodicama teškog materijalnog stanja u njihovom stambenom zbrinjavanju. Kada su osnivali udruženje cilj je bio, kako kažu, dostići barem 1000 članova, a danas ih imaju preko 1800 i to smatraju velikim uspjehom. Iza njih je 68 završenih objekata porodičnih kuća i 49 projekata pružanja pomoći. Krajem sedmice održali su svoju 15. izvještajnu skupštinu na kojoj su sumirani rezultati rada u proteklom periodu, kao i planovi za tekuću godinu.