Zbog pogoršane epidemiološke situacije na snazi su strožije mjere zaštite koje su donijeli nadležni kantonalni i federalni štabovi civilne zaštite. Na području općine Tešanj u posljednjih mjesec dana posebno je pojačan rad sanitarno-inspekcijske službe. Naša ekipa je krajem sedmice bila na terenu zajedno sa inspektorima koji su kontrolisali pridržavanje propisanih mjera u trgovačkim i ugostiteljskim objektima.