U Tešanjskoj razvojnoj agenciji održan je seminar na temu “Vještine upravljanja organizacijom primjenom integriranih ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001”. Tema je privukla veliku pažnju top menadžera i vlasnika firmi.