U prostorijama Radio kluba “Zavidovići – E74CMN” održana je redovna godišnja izvještanja skupština na kojoj su usvojeni izvještaji o radu za prethodnu i planovi rada za tekuću godinu.