Savez za sport i rekreaciju invalida općine Zavidovići je s ciljem druženja osoba sa invaliditetom organizovao niz sportskih takmičenja. Posljednje u programu bilo je takmičenje u streljaštvu koje je okupilo veliki broj takmičara.