Agencija lokalne demokratije Zavidovići realizovala je aktivnost pod nazivom: Otvorena lokalna vijeća / Moj grad – Grad mladih. Cilj je da se mladima pruži prilika da razgovaraju sa donosiocima odluka na lokalnom nivou u svrhu rješavanja problema sa kojima se svakodnevno suočavaju.