Udruženje civilnih žrtava rata Općine Zavidovići već drugi put zaredom prijavljuje se na projekte putem kojih nastoji da zaposli svoje članove, naročito one sa većim stepenom invaliditeta. Do sada su, zahvaljujući ovim projektim zaposlene dvije osobe, a iz udruženja se nadaju da će zaposliti još dvije osobe koje su godinama na evidenciji Biroa za zapošljavanje.