Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva Općine Zavidovići održala je javnu raspravu na temu Strategija razvoja održive urbane mobilnosti općine Zavidovići za period 2021-2027. godina.