Sa firmom Dobojputevi dd Doboj Jug potpisan je ugovor koji se odnosi na poravnanje dugova nastalih prije dvadeset i više godina, a u vezi sa izgradnjom putne infrastrukture na prostoru općine.