Tešanjska razvojna agencija započeta je realizaciju novog projekta čiji je cilj unaprjeđenje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Projekat je podržan od strane EU programa prekogranične saradnje u projektnom području Hrvatska, BiH i Crna Gora, a njegova ukupna vrijednost je cca 900 000 KM.