Finansijska situacija u oblasti sporta u našoj zemlji nije baš na zavidnom nivou. Uprkos otežanim uslovima, mnogi sportisti ipak postižu vrlo dobre rezultate. Takva je situacija i u Doboj Jugu, gdje se nedavno pojavila zanimljiva inicijativa.