Općinu Zavidovići su 15. septembra posjetili Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, i Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić. Održali su sastanak sa Općinskim načelnikom i predstavnicima radnika “Krivaja Mobel” d.o.o. Zavidovići – u stečaju, nakon kojeg se ispred zgrade Općine Premijer obratio skupu bivših radnika ovog preduzeća.