U okviru projekta ER2=S2 koji realizuju Agencija za razvoj općine Tešanj, JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK, Osnovna škola “Josip Matoš” Vukovar iz Republike Hrvatske i Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić, u Zenici je održana radionica kojoj su prisustvovali učesnici i partneri na projektu, čija realizacija ima za cilj poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Dvodnevni protokol započeo je press konferencijom na kojoj je, nakon predstavljanja nosilaca projekta, napravljen presjek do sada realizovanih aktivnosti.