Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine započinje sa pripremama za izbore koji će se održati 2022. godine. U tu svrhu održava se niz sastanaka koji su nazvani Strateško planiranje. Svaki od njih rezultira određenim zaključcima koji su obavezujući za predstavnike ove stranke u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, a konačni cilj je da se do kraju godine dobije izborni program, odnosno strategija Socijaldemokratske partije.