U Zavidovićima je započeta realizacija Inicijative za zeleniju i održivu budućnost koju implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH) u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Općina Zavidovići, kao jedan od partnera ove inicijative, osigurala je 700 sadnica, dok je UNDP od ukupnog broja sadnica sufinansirao 300. Prvih 200 sadnica zasađeno je na igralištu u naselju Ridžali.