U okviru programa obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji JU Muzej Tešanj otvorena je izložba “Gradovi BiH u zbirci fotografija i razglednica Historijskog arhiva Sarajevo”. Izloženo je dvadesetak panoa sa motivima bh. gradova na prelazu iz 19. u 20. stoljeće.