U okviru projekta Promocija tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama, koji je definisan kroz Strategiju razvoja općine Tešanj, u organizaciji Agencije za razvoj općine Tešanj realizovana je obuka arduino programiranja robota za učenike osnovnoškolskog uzrasta u tri tešanjske osnovne škole. Mi smo pratili realizaciju ovog projekta u OŠ “9. septembar” u Medakovu.