Pri kraju je realizacija prve faze radova na novom objektu Centra za socijalni rad čija je gradnja planirana Strategijom razvoja općine Tešanj. Radovi su započeli krajem prošle godine, a vrijednost prve faze je oko 112.000 KM, obezbijeđenih Budžetom općine.