Općina Tešanj je do sada, uz pomoć i u saradnji sa međunarodnim organizacijama, uspješno realizovala brojne projekte. Nekoliko važnijih, raelizirano je uz pomoć i podršku švicarske ambasade čiji su predstavnici bili u posjeti Općini Tešanj, gdje su razgovarali o onome što je do sada urađeno, ali i o modalitetima buduće saradnje.