Na području Zavidovića posljednjih dana okončana je realizacija više projekata. Oni se prije svega odnose na putnu infrastrukturu i rasvjetu. Rukovodilac Službe za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju, Džeraldina Miličević, upoznala nas je sa realizovanim projektima i onima koji će se tek realizovati.