Uz mnogo entuzijazma i dobre volje, aktivisti udruženja “Stari grad” i ove su godine Tešnju i Tešnjacima podarili vrlo vrijedan kulturni događaj koji iz godine u godinu privlači umjetnike, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona. Naime, od 13. do 17. septembra u Tešnju je održana 13. likovna kolonija, na kojoj su, kao I na svim dosadašnjim, nastala vrlo vrijedna i zanimljiva likovna ostvarenja, često sa tešanjskim motivima i prikazima lokalnog ambijenta u kojem umjetnici stvaraju svoja djela.