U Centru za kulturu i obrazovanje, u sklopu programa obilježavanja 9. septembra, Dana oslobođenja Tešnja od fašizma, predstavljen je “Bosanski pravopis” prof. dr. Refika Bulića. Riječ je o knjizi koja uspostavlja pravopisne norme i koristi se za standardizaciju pravopisnih pravila bosanskog jezika. Ovaj rad, kako je istaknuto na promociji, ima za cilj usklađivanje bosanskog jezika sa savremenim potrebama i jezičkim standardima, te pomaže u očuvanju i razvoju bosanskog jezika.