Druga proba predstave “Aplauz za naše” dramaturginje Nedžme Čizmo održana je u Tešnju. Predstava govori o okrutnosti društvenog sistema sa kojom se najčešće susreću tinejdžeri, o modelima ponašanja koje djeca preuzimaju od roditelja, te o mržnji i neprihvatanju drugog i drugačijeg.