U sali Općinskog vijeća Tešanj 15. novembra potpisan je ugovor za nabavku i ugradnju mobilijara u okviru projekta kojim je planirana izgradnja dva igrališta za djecu u Tešnju i Jelahu. Ugovor su potpisali Općinski načelnik Suad Huskić i Predsjednik uprave ProCredit banke Amir Salkanović.