Opća zadruga Za-plod Zavidovići održala je edukaciju za proizvođače krastavaca konišona sa područja općine Zavidovići. Cilj edukacije bio je da se skrene pažnja na greške koje poljoprivrednici prave tokom sadnjom, ali i da se objasne osnove proizvodnje za one koji tek žele da se upuste u ovu granu poljoprivrede.