U prosotrijama Općine Zavidovići održan je Okrugli sto u sklopu projekta “Približavanje specijalističkih usluga ženama na selu i redovno uzimanje labaratorijskih nalaza”. Projekat realizira Udruženje žena “Pašinke” uz podršku Općine Zavidovići.