Ekstremno visoke temperature koje su obilježile veći dio ljeta ove godine, prouzrokovale su veoma visoku potrošnju i upotrebu vode, koja je u minulim danima bila i do 2-3 puta veća od normalne. Javno komunalno preduzeće Radnik uspjelo je da sve vrijeme domaćinstva snabdijeva vodom, dok su samo pojedina udaljenija naselja, koja se napajaju sa drugih izvora, povremeno bila bez vode.