Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak 12. avgusta je, zajedno sa načelnikom Općine Zavidovići Hašimom Mujanovićem, obišao radove na rekonstrukciji regionalne ceste R 465 na dionici Žepče – Zavidovići, u dijelu koji teritorijalno pripada općini Zavidovići. U toku su asfalterski radovi u dužini od cca 700 metara regionalne ceste na ulazu u Zavidoviće iz pravca Žepča.