U povodu 12. avgusta – međunarodnog dana mladih u Velikoj sali općine Zavidovići održan je okrugli sto „Mladi za mlade“. Inicijatorica i moderatorica ovog događaja bila je Erna Merdić-Smailhodžić, predsjedavajuća općinskog vijeća Zavidovići i nekadašnja polaznica ALPI programa. Rezultat svega je zajednička inicijativa mladih koja ima za cilj formiranje centra za mlade u Zavidovićima.