U prostorijama sportskog centra održana je redovna skupština Rukometnog kluba “Krivaja”, na kojoj su razmatrani izvještaji o radu i poslovanju u prošloj godini, kao i plan za tekuću godinu.