U objektu područne Osnovne škole “Kulin ban” Tešanjka u Lepenici održana je promocija monografije “Moji roditelji i njihovo potomstvo” autora mr. Sakiba Kurtića. Knjiga nudi monografsku građu o porodici Kurtić, ali i obilje podataka o vremenu i prostoru na kojem su živjeli i žive članovi ove porodice.