Za 3. sjednicu Općinskog vijeća Tešanj koja je održana 19. februara, predloženo je 12 tačaka dnevnog reda. Veliki broj njih pobudio je pažnju vijećnika, pa je zasijedanje trajalo nepunih osam sati.