Tešanjska razvojna agencija je 15. i 16. februara u prostorijama Centra intelektualnih vještina organizirala obuka na temu “Projekt menadžment” na kojoj je učestvovalo 15 polaznika iz osam kompanija sa područja općina Tešanj i Usora. Agencija je prepoznala potrebe kompanija za ovakvom vrstom edukacija, te ih ponudila kroz dvodnevnu radionicu.