U Kabinetu Općinskog načelnika održan je sastanak na kojem su prisustvovali Emil Balavac, grant menadžer na projektu Međunarodne organizacije za migracije (IOM) „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“ i članovi lokalnog tima Zavidovići. Dosta aktivnosti na ovom projektu u Zavidovićima podržala je i Općina, tako da je povod sastanka bio osvrt na zajednički postignute rezultate, te dogovori o budućoj saradnji. Međunarodna organizacija za migracije u BiH od 2015. godine provodi projekat „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH“. Projekat se provodi u 18 zajednica sa ciljem prevencije radikalizma i nasilnog ekstremizma. 2017. godine organizovan je tim koji provodi aktivnosti i u Zavidovićima.