U prostorijama Društvenog centra Dobropolje-Mekiš upriličena je prezentacija projekata Omladinske banke gdje su mladi imali priliku saznati kako pripremiti projekte za društveno korisne aktivnosti i za pokretanja mikrobiznisa. Aplikanti mogu biti mladi između 18 i 35 godina, a prijave na ovogodišnje projekte Omladinske banke traju do 9. marta. Poziv za praćenje prezentacije bio je upućen svim mladim ljudima koji planiraju da pišu projekat, a ne znaju kako da to naprave.