U Tešnju je kroz više programskih sadržaja, u koje su bile uključene javne ustanove čiji je osnivač općina Tešanj, obilježen 1. mart – Dan nezavisnosti BiH. Pokrovitelj programa je Općina Tešanj, a svečanom programu su, pored predstavnika općine, prisustvovali i predstavnici političkih stranaka, udruženja građana, te veći broj gostiju.