Džemat Medakovo i tešanjski medžlis dobili su novog najmlađeg hafiza – Naila Salkanovića – dječaka rođenog 2007. godine. Nail je 5. jula ove godine pred komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proučio posljednje ajete i stekao titulu hafiza časnog Kur'ana.