Turska općina Kutahija i ove je godine priredila narodne iftare širom Bosne i Hercegovine, pa je 20. aprila iftar za oko 500 zvanica organizovan i u Tešnju, u dvorani Sportsko-rekreativnog centra. Realizacji ovog projekta se, osim Kutahije i Tešnja, ove godine pridružila se i turska općina Ejubija.