Zavidovići će uskoro dobiti svoj prvi teren za odbojku na pijesku na urbanom području. Realizacija ovog projekta na stadionu Nogometnog kluba Krivaja je pri samom kraju, a izvodi ga Odbojkaški klub Krivaja.