U sali Općinskog vijeća Tešanj izvršeno je potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u prodici čije se aktivnosti provode u okviru Gender akcionog plana. Cilj ovog dokumenta je da se efikasnije djeluju na sprečavanju nastanka nasilja, efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja i naravno sankcionisanju počionilaca nasilja u porodici. Protokol su potpisali Općinski načelnik, predstavnici institucija koje su uključene u ovaj projekat sa prostora općine Tešanj, te predstavnici Sigurne kuće Medica Zenica.