U Atriju Medžlisa islamske zajednice Tešanj, 15. oktobra održana je promocija trilogije knjiga profesora Mehmedalije Hadžića. Radi se o publikacijama “Sa božijim poslanicima i vjesnicima, mir s njima”, “Sa ljudima i događajima” i “Sa Kur'anom mudrim i hadisom časnim”. Djela Mehmedalije Hadžića svjedoče o njegovom dugogodišnjem intelektualnom radu i djelovanju.